REOXY® jest nowym urządzeniem medycznym do terapii oddechowej, który przez cały czas trwania zabiegu leczy pacjenta indywidualnie dozowaną mieszanką gazów, o obniżonej zawartości tlenu (hipoksycznych).

ReOxy medical device for provision of an innovative breathing therapy method: Intermittent Hypoxic Hyperoxic Treatments (IHHT)

Łatwy w obsłudze

Patients

Wybierz lub wprowadź dane pacjenta do systemu zarządzania bazą danych pacjentów i procedur.

Treatment

Potwierdź obliczone parametry procedury i limity alarmowe. Załóż czujnik i maskę.

Test 5 minutes

Podczas zabiegu ReOxy monitoruje SpO2, PR i O2. Zabieg trwa 30-60 min.

Korzyści techniczne
MIESZANIE I DOSTARCZANIE MIESZANEK GAZOWYCH
- Dostarczane mieszanki gazowe:
hipoksyczna (10-14% O2)
hiperoksyczna (30-40 % O2)
- Automatyczne przełączanie przepływów gazu (technologia SRT)
- Automatyczna regulacja objętościowego strumienia powietrza
Inteligentny system kontroli
- Indywidualnie zaprogramowane tryby pracy
- Automatyczna analiza wyników badań
- Monitorowanie tętna i nasycenia tlenu we krwi
zasilane przez wiodącą technologię Masimo SET
- Automatyczne obliczanie poszczególnych parametrów sprzężenia zwrotnego
- Prowadzenie bazy danych pacjentów, umożliwiającej export danych i dalszą analizę statystyczną.
- Możliwości aktualizacji wbudowanego oprogramowania
Wielopoziomowy system bezpieczeństwa
- automatyczna identyfikacja strefy maksymalnej skuteczności leczenia
- automatyczne przełączanie pomiędzy mieszankami gazów po osiągnięciu maksymalnych i minimalnych wartości progowych
- ręczny przełącznik przepływu gazu
- zintegrowany zawór bezpieczeństwa (automatyczne zasilanie powietrzem z otoczenia)
- sygnały alarmowe (ostrzeżenia akustyczne i wizualne)
Stężenie tlenu we krwi
- Tendencje dotyczące dostarczanych O2, SpO2, wartości
pulsu i przepływu zarejestrowane w oparciu o technologię Masimo SET
- Wyświetlanie aktualnych i wstępnie ustawionych parametrów procedury
- Wskazanie trybu pracy (hipoksja/ hiperoksja))
- Wprowadzanie danych pacjenta, wybór parametrów zabiegu
- Zintegrowany wyświetlacz kontrolny
Przeznaczenie urządzenia ReOxy
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia jest zapewnione tylko wtedy, gdy jest ono używane zgodnie z przeznaczeniem, określonym w instrukcji obsługi.
Urządzenie ReOxy może być używane tylko zgodnie ze wskazówkami medycznymi i tylko zgodnie z zaleceniami lekarza oraz poprzez przestrzeganie zaleceń z instrukcji obsługi.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie instrukcji montażu oraz wskazówek dotyczących czyszczenia i konserwacji urządzenia ReOxy.

Każde inne wykorzystanie urządzenia wykraczające poza to, określone w instrukcji uzytkowania, jest zabronione i jest traktowane jako użycie niezgodne z przeznaczeniem! Wyklucza się wszelkie roszczenia wobec producenta i/lub jego upoważnionych przedstawicieli wynikające ze szkód powstałych w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia. Za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania urządzenia odpowiada wyłącznie jego użytkownik.