O nas

Ai Mediq jest przełomową luksemburską firmą z branży technologii medycznych, która opracowuje nowe, nieinwazyjne rozwiązania terapeutyczne wykorzystujące pozytywne efekty leczenia na dużych wysokościach (hipoksyczne), urządzenia medyczne do leczenia hipoksycznego, a także algorytmy oprogramowania medycznego do jego personalizacji.

Ai Mediq jest pierwszą firmą na świecie, która skomercjalizowała pomysł wykorzystania fizjologicznych efektów adaptacji do krótkoterminowych epizodów niedotlenienia do celów leczenia klinicznego.

W 2014 r. firma opracowała urządzenie medyczne o nazwie ReOxy®, służące do zapewnienia innowacyjnej metody terapii oddechowej: przerywana terapia hipoksji (IHHT) z technologią biologicznego sprzężenia zwrotnego SRT® (Self-Regulated Treatment).
Po udanej komercjalizacji pierwotnej wersji ReOxy, Ai Mediq koncentruje się obecnie na dostosowaniu i optymalizacji urządzenia ReOxy do nowych rynków, co przyniesie znaczne korzyści zarówno pacjentom, klientom jak i systemom opieki zdrowotnej.

Działalność badawczo-rozwojowa firmy jako organizacji badawczej sektora prywatnego

Od 2013 roku Ai Mediq skoncentrował swoje wysiłki na:

  1. Badaniach na rzecz realizacji celów:
    • naukowa ocena wpływu krótkotrwałego, indywidualnie dawkowanego, fizjologicznego, kontrolowanego przez sprzężenie zwrotne narażenia na warunki hipoksji u osób zdrowych i pacjentów z różnymi chorobami (badania podstawowe)
    • ocena skuteczności IHHT w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, mózgowo-naczyniowymi i metabolicznymi.
  2. Studiach wykonalności dla celów:
    • Zatwierdzenie skuteczności i poziomu wydajności metody IHHT/ SRT przeznaczonej do stosowania w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w stosunku do konwencjonalnych, nadzorowanych metod rehabilitacji kardiologicznej opartej na ćwiczeniach fizycznych.
  3. Rozwoju nowych innowacyjnych wyrobów medycznych/ ich prototypowanie (badania przemysłowe/ rozwój przemysłowy)
Jakość i bezpieczeństwo

Ai Mediq zapewnia terminową i skuteczną kontrolę nad każdym etapem produkcji.

Wszyscy nasi dostawcy są certyfikowani zgodnie z normami EN ISO 13485 i ISO 9000:2000.

Stale monitorujemy naszych dostawców, aby zapewnić najwyższą, możliwą do osiągnięcia, jakość produktu końcowego.

Każdy produkt i usługa oferowana przez Ai Mediq jest zgodna z międzynarodową normą EN ISO 13485 i przepisami MDD (93/42 EEC); EN 60601-1 (bezpieczeństwo) / EN 60601-1-2 (EMC).

Nasze produkty charakteryzują się wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem.

Urządzenie do terapii oddechowej ReOxy jest urządzeniem, które zostało opracowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie urządzeń medycznych i elektroniki.

ReOxy jest produkowany przez firmę Bitmos GmbH i posiada znak CE oraz jest w pełni zgodny z dyrektywą 93/42/EWG (Medical Devices Directive - MDD), co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania.

Każdy pracownik i podwykonawca jest dumny z jakości naszych produktów.

Pomaga nam to spełnić i przewyższyć oczekiwania naszych klientów.