Krótkotrwała adaptacja do ekspozycji na warunki hipoksji
Organy i systemy Mechanizmy Efekty
Układ oddechowy Aktywacja aferentnych impulsów z chemoreceptorów tętnicy szyjnej w odpowiedzi na obniżony i podwyższony poziom ciśnienia О2 I CO2 →

↑ Głębokość i częstotliwość oddechu

↑ Objętość wentylacji pęcherzykowej
↑ Liczba funkcjonujących pęcherzyków płucnych
Serce Aktywacja systemu wspołczulnego → ↑Puls i pojemność wyrzutowa serca ↑ Minutowa objętość przepływu krwi
System naczyń krwionośnych Kumulacja metabolitów o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne w mięśniu sercowym i tkance mózgowej; adenozyna, prostacyklina, PgE, cyniny → rozszerzenie naczyń krwionośnych w sercu i mózgu Centralizacja krążenia krwi (mózg, serce)
Aktywacja układu współczulnego i uwolnienie
katecholaminy → skurcz naczyń obwodowych
Układ krwionośny Wysokie stężenie hormonów CA, tarczycy i kortykosteroidów we krwi → uwolnienie RBC ↑ Stężenie tlenu we krwi
↑ Powinowactwo hemoglobiny do tlenu
↑ Dysocjacja oksyhemoglobiny w tkankach
Długotrwała adaptacja do warunków hipoksji
Organy i systemy Mechanizmy Efekty
Układ oddechowy ↑ Liczba pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych ↑ Stopień natlenowania krwi w płucach
Serce ↑liczba naczyń włosowatych w mięśniu sercowym

↑ liczba mitochondriów w miokardium

↑ skuteczność układów regulacji serca (obniżona aktywność współczulna)

↑ Minutowa objętość cyrkulacji krwi
Naczynia krwionośne ↑ Liczba funkcjonujących kapilar-zależne

rozszerzenie naczyń

↑ Poziomy perfuzji tkankowej
Krew Aktywacja erytropoeza

↑ Powinowactwo Hb do tlenu

↑ Dysocjacja oksyhemoglobiny w tkankach

↑ Stężenie tlenu we krwii