Technologia SRT®

ReOxy wykorzystuje technologię Self-Regulated Treatment (SRT®). Technologia SRT opiera się na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, gdzie reakcja organizmu pacjenta określa parametry terapeutyczne i kontroluje je podczas wszystkich sesji leczniczych.
Technologia SRT wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie, które analizuje informacje z wbudowanego pulsoksymetru, aby dostosować dostarczaną mieszaninę powietrza i czas, dla każdego pacjenta indywidualnie w odpowiedzi na zmiany wskaźników życiowych, tj. nasycenie krwii tlenem (Sp02) i tętna.

WYNIKI
TESTÓW
HIPOKSJI
Technologia
SRT®
Wyniki
leczenia
Indywidualny
program terapii
IHHT

 

Zastosowanie innowacyjnej technologii SRT pozwala na:

  • Test przed zabiegiem – ocenę strefy maksymalnej skuteczności terapeutycznej oraz obliczenie indywidualnych parametrów leczenia;
  • Leczenie – „utrzymanie” pacjenta w strefie maksymalnej skuteczności terapeutycznej poprzez dostosowanie parametrów leczenia w odpowiedzi na zmiany stanu pacjenta.
  • Po zabiegu – do obliczenia i zapisania parametrów zabiegu na następną sesję zabiegową.